Återvinning för de miljömedvetna

Återvinning är bättre än behandling och bortskaffande eftersom det hjälper till att spara energi och minska avfallet. Det är ett av flera alternativ för att hantera avfall. Det hjälper också till att bevara naturresurser och förebygga föroreningar. Det är helt enkelt processen att återanvända artiklarna från vilka verktyget fortfarande kan härledas. Det möjliggör större innovation […]

CBD olja behövde jag och inte cigg röka

CBD olja har underlättat mitt jobb som jägare som jag hållit på med i 10 års tid. Dessvärre inte lika lång tid har man behövt konstatera att cigg hela tiden har varit i vägen på mitt arbete. Både fysiskt och psykiskt  då man inte orkat springa lika långt tid som för. Men även mitt mentala […]